De Mobiele Fabriek

Martijn van Rheenen is een ambassadeur van de Mobiele Fabriek. Deze organisatie heeft een verplaatsbare machine ontwikkelt die van bouwpuin, bijvoorbeeld ontstaan door oorlog of natuurrampen zoals aardbevingen en orkanen, nieuwe bouwmaterialen maakt. Op die manier kunnen er lokaal op duurzame en goedkope wijze huizen gebouwd worden, die bovendien meer natuurrampbestendig zijn. Deze machine maakt het bouwen van huizen in onder meer arme landen ook betaalbaarder, zodat meer mensen zelf een veilig huis kunnen bouwen. De techniek is wereldwijd inzetbaar.
 
Hoe dat werkt? De Mobiele Fabriek zet puin om in kleine betonnen blokken die te vergelijken zijn met grote legostenen. Deze draagbare betonblokken kunnen gestapeld worden, waardoor er eenvoudig en effectief nieuwe huizen gemaakt kunnen worden. En het vereist weinig scholing. Slachtoffers van een oorlog of (natuur)ramp kunnen er hun gemeenschap weer mee opbouwen.